Numer 4/2019 

Numer 3/2019 

Numer 2/2019 

Numer 1/2019 

Numer 12/2018 

Numer 11/2018 

Numer 10/2018 

Numer 9/2018 - Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Numer 8/2018 - Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości

Numer 7/2018 - Studia ubezpieczeniowe

Numer 6/2018 - Granice marketingu

Numer 5/2018 - Uwarunkowania, formy i narzędzia komunikacji marketingowej

Numer 4/2018 - Funkcjonowanie i rozwój sektora usług biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makro- i mikroekonomiczne.

Numer 3/2018 - Narzędzia i metodyki badawcze psychospołecznych problemów organizacji i zarządzania.

Numer 2/2018 - Contemporary challenges of finance - theory and practice.

Numer 1/2018 - Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych.