9/2018 - Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

8/2018 - Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości

7/2018 - Studia ubezpieczeniowe

6/2018 - Granice marketingu

4/2018 - Funkcjonowanie i rozwój sektora usług.

3/2018 - Narzędzia i metodyki badawcze.

2/2018 - Contemporary challenges of finance.

1/2018 - Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych.