12/2017 - Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji.

11/2017 - Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych.

10/2017 - Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych.

9/2017 - Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka.

8/2017 - Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego.

7/2017 - Selected aspects of products and services quality.

6/2017 - Sustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice.

5/2017 - Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym.

4/2017 - Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna.

3/2017 - Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów

2/2017 - Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości

1/2017 - Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych