9/2018 - Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

8/2018 - Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości

7/2018 - Studia ubezpieczeniowe

6/2018 - Granice marketingu

4/2018 - Funkcjonowanie i rozwój sektora usług.

3/2018 - Narzędzia i metodyki badawcze.

2/2018 - Contemporary challenges of finance.

1/2018 - Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych.


12/2017 - Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji.

11/2017 - Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych.

10/2017 - Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych.

9/2017 - Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka.

8/2017 - Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego.

7/2017 - Selected aspects of products and services quality.

6/2017 - Sustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice.

5/2017 - Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym.

4/2017 - Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna.

3/2017 - Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów

2/2017 - Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości

1/2017 - Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych


12/2016

11/2016

10/2016

9/2016

8/2016

7/2016

6/2016

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016


12/2015

11/2015

10/2015

9/2015

8/2015

7/2015

6/2015

5/2015

4/2015

3/2015

2/2015

1/2015


12/2014

11/2014

10/2014

9/2014

8/2014

7/2014

6/2014

5/2014

4/2014

3/2014

2/2014

1/2014


12/2013

11/2013

10/2013

9/2013

8/2013

7/2013

6/2013

5/2013

4/2013

3/2013

2/2013

1/2013