Szukaj

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

O nas

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP) - numer ISSN dla wersji drukowanej 2300-5254 i numer ISSN dla wersji elektronicznej 2449-9099 - jest miesięcznikiem wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. SOEP ukazuje się od 2013 r. jako kontynuacja czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W SOEP publikowane są artykuły z zakresu ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania. Artykuły publikowane są w języku polskim i językach konferencyjnych po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Komitetem Redakcyjnym. Podstawą do przyjęcia zgłoszonych artykułów są recenzje wykonywane w systemie tzw. ślepej recenzji, w którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Do zgłaszania swoich artykułów zachęcamy zarówno pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i Autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych.

Czasopismo STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA jest indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH oraz Index Copernicus. W 2015 roku otrzymało ono 10 punktów znajdując się na Ministerialnej liście B.

Misją naszego czasopisma jest stworzenie forum wymiany opinii naukowych na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z ekonomią, finansami, towaroznawstwem i zarządzaniem.

© 2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stworzone przez Loggen