Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.

Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie utworu