Autorzy, których artykuły zostały zaakceptowane do publikacji, proszeni są o przesłanie na adres mailowy Redaktora Numeru skanu podpisanego oświadczenia o wkładzie w powstanie utworu.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.