ZASADY OGÓLNE

Artykuły należy przesyłać za pośrednictwem systemu recenzyjnego, po uprzedniej rejestracji w nim. Artykuły mogą zostać opublikowane w numerze otwartym lub w numerze tematycznym, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z redaktorem numeru. Tytuły nadchodzących numerów tematycznych, ich zakres oraz terminy zgłoszeń znajdują się tutaj.

STRUKTURA ARTYKUŁU

Każdy artykuł powinien zawierać następujące elementy:

– informacje o autorach (imię i nazwisko; afiliacje: uczelnia, wydział, katedra; e-mail; identyfikator ORCID w formie adresu URL - o ile autor taki posiada),

– tytuł artykułu w j. polskim,

– abstrakt w j. polskim (maksymalnie 200 słów),

– słowa kluczowe w j. polskim (maksymalnie 8),

– klayfikacja JEL,

– tytuł artykułu w j. angielskim,

- abstrakt w j. angielskim (maksymalnie 200 wyrazów),

– słowa kluczowe w j. angielskim (maksymalnie 8),

– treść artykułu,

– bibliografia. 

WYMOGI EDYTORSKIE

  • marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny – 2 cm, dolny – 2 cm,
  • czcionka: Times New Roman, 12 px,
  • interlinia: 1,5 wiersza,
  • maksymalna liczba znaków: 40 000.

Tekst (w tym tabele, ryciny, cytowania) powinien być przygotowany zgodnie ze stylem APA (polską wersją w przypadku polskich artykułów oraz angielską w przypadku angielskich). Wskazówki dotyczące formatowania przypisów oraz spisu literatury znajdują się tutaj.