Adres:
Kontakt mailowy:
redaktor@soep.ue.poznan.pl
sekretarz@soep.ue.poznan.pl

Adres korespondencyjny:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)