Zachęcamy do zgłaszania artykułów w ramach planowanych numerów tematycznych. Aby zgłosić artykuł należy przesłać go poprzez system recenzyjny po uprzedniej konsultacji z Redaktorem Numeru.

Problemy i perspektywy rynku pracy we współczesnej gospodarce

Zakres tematyczny: makroekonomiczne uwarunkowania gospodarek rynkowych, demograficzne wyzwania dla ciągłości wykorzystania zasobów ludzkich, znaczenie ruchów migracyjnych, zmiany podaży i popytu na pracę, polityka rynku pracy, czy polityka społeczna związana z funkcjonowaniem rynku pracy

Redaktor Numeru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 15.02.2019

Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania

Zakres tematyczny: Źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej i funduszów EOG, Zarządzanie funduszami na szczeblu Unii Europejskiej i państw – darczyńców funduszów EOG, Zarządzanie funduszami na szczeblu krajowym i regionalnym, Zarządzanie projektem dofinansowanym z funduszów europejskich, Kwalifikowalność wydatków, Pomoc publiczna w projektach, Zasady horyzontalne w projektach, Efektywność finansowa i społeczno-ekonomiczna projektów, Audyt, kontrola i ewaluacja środków i projektów europejskich, Wpływ funduszów europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, Wyzwania w nowym okresie programowania 2021–2027.

Redaktor Numeru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 28.02.2019

Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości

Zakres tematyczny: teoria i nauka rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, sprawozdawczość, rewizja, analiza finansowa, rachunkowość a ład korporacyjny, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling, rachunkowość społeczna i środowiskowa

Redaktor Numeru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 30.04.2019

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Zakres tematyczny: Przemiany gospodarcze w Polsce i UE w XXI wieku, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku UE, Rozwój lokalny i regionalny w Polsce w świetle polityki spójności UE, Korzyści i koszty poszerzania UE, Rola UE w gospodarce światowej, Wyzwania gospodarcze Unii Europejskiej

Redaktor Numeru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 17.05.2019

Kierunki rozwoju zarządzania strategicznego

Zakres tematyczny: Procesy adaptacji. Zarządzanie przez okazje. Relacje w przedsiębiorstwach i z przedsiębiorstwami. Sieci międzyorganizacyjne. Innowacyjność przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość strategiczna. Mikrofundamenty. Metodologia i metody badań zarządzania strategicznego.

Redaktor Numeru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 30.06.2019

Instytucje w teorii i praktyce

Zakres tematyczny: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarządzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

Redaktor Numeru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń: 31.10.2019