Numer 12/2018 

Numer 11/2018 

Numer 10/2018 

Numer 9/2018 - Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Numer 8/2018 - Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości

Numer 7/2018 - Studia ubezpieczeniowe

Numer 6/2018 - Granice marketingu

Numer 5/2018 - Uwarunkowania, formy i narzędzia komunikacji marketingowej

Numer 4/2018 - Funkcjonowanie i rozwój sektora usług biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makro- i mikroekonomiczne.

Numer 3/2018 - Narzędzia i metodyki badawcze psychospołecznych problemów organizacji i zarządzania.

Numer 2/2018 - Contemporary challenges of finance - theory and practice.

Numer 1/2018 - Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych.


Numer 12/2017 - Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji.

Numer 11/2017 - Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych.

Numer 10/2017 - Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych.

Numer 9/2017 - Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka.

Numer 8/2017 - Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego.

Numer 7/2017 - Selected aspects of products and services quality.

Numer 6/2017 - Sustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice.

Numer 5/2017 - Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym.

Numer 4/2017 - Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna.

Numer 3/2017 - Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów

Numer 2/2017 - Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości

Numer 1/2017 - Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych


Numer 12/2016

Numer 11/2016

Numer 10/2016

Numer 9/2016

Numer 8/2016

Numer 7/2016

Numer 6/2016

Numer 5/2016

Numer 4/2016

Numer 3/2016

Numer 2/2016

Numer 1/2016


Numer 12/2015

Numer 11/2015

Numer 10/2015

Numer 9/2015

Numer 8/2015

Numer 7/2015

Numer 6/2015

Numer 5/2015

Numer 4/2015

Numer 3/2015

Numer 2/2015

Numer 1/2015


Numer 12/2014

Numer 11/2014

Numer 10/2014

Numer 9/2014

Numer 8/2014

Numer 7/2014

Numer 6/2014

Numer 5/2014

Numer 4/2014

Numer 3/2014

Numer 2/2014

Numer 1/2014


Numer 12/2013

Numer 11/2013

Numer 10/2013

Numer 9/2013

Numer 8/2013

Numer 7/2013

Numer 6/2013

Numer 5/2013

Numer 4/2013

Numer 3/2013

Numer 2/2013

Numer 1/2013