Numer 7/2017 - Selected aspects of products and services quality.

Numer 6/2017 - Sustainable development in Finance and Accounting – Theory and Practice.

Numer 5/2017 - Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym.

Numer 4/2017 - Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna.

Numer 3/2017 - Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów

Numer 2/2017 - Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości

Numer 1/2017 - Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych