Numer 2/2017 - Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości

Numer 1/2017 - Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych