• dr hab. Grzegorz Baran, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Teresa Bednarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mateusz Bieczyński, Collegium Polonicum
 • prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, Uniwersytet SWPS
 • dr hab. Małgorzata Domiter, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach​
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Adam Jaskulski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ranadeva Jayasekera, Trinity College Dublin
 • dr hab. Urszula Jeruszka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Bogumił Kamiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Kąkol, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Piotr Korczak, University of Bristol
 • dr Olivera Kostoska, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola
 • dr hab. Marek Kośny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Olga Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Kozera, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Dagmara Lewicka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Anna Lipka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach​
 • dr hab. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Matyjas, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Matysiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Bartosz Michalski, Uniwersytet wrocławski
 • dr hab. Ewa Miklaszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Mieczysław Morawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Bartłomiej Nita, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maciej Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach​
 • dr hab. Marta Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ​prof. dr hab. Leokadia Oręziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach​
 • dr hab. Krzysztof Piontek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Michał Poszwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Oto Potluka, University of Basel
 • dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Adam Przybyłowski, Akademia Morska w Gdyni
 • dr hab. Sylwiusz Retowski, Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr. hab. Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Artur Rot, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Ulf Seigerroth, Jönköping University
 • dr hab. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Jan Sobiech, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Józef Stawicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Robert Susmaga, Politechnika Poznańska
 • dr inż. Izabela Szczęch, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Adam Szymaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Zbigniew Świtalski, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Wachowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach​
 • dr hab. Tadeusz Winkler-Drews, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Marian Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Stanisław Witkowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Danuta Zalewska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. Anna Zorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie