• dr Elżbieta Babula, Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Borucki, Politechnika Poznańska
 • dr Dorota Buchnowska, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Bytniewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Tymoteusz Doligalski, Szkoła Główna Handlowa
 • pro. dr hab. Małgorzata Doman, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Joanna Dominiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Dworak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • dr hab. Marek Dylewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • pro. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Beata Filipiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Dariusz Fuchs, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Gajda, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Heilpern, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Mikołaj Herbst, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Kamiński, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Monika Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Iwona Kowalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Adam Krawiec, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Michał Kruszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janusz Łyko, Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu
 • dr hab. Krzysztof Jacek Marczewski, Szkoła Głowna Handlowa
 • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Władysław Milo, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż.Małgorzata Miśniakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Mokiewicz, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Patrycja Narękiewicz, Akademia Morska w Szczecinie
 • dr Agnieszka Olechnicka, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Krystyna Polańska, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Marta Postuła, Ministerstwo Finansów
 • dr inż. Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Russel, Szkoła Głowna Handlowa
 • dr Agnieszka Smalec, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marzena Starnawska, Politechnika Gdańska
 • dr Elżbieta Subocz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Piotr Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. inż. Adam Śliwiński, Szkoła Głowna Handlowa
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Stanisław Umiński, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Wieteska, Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Wisła, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Izabela Zabielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie