• dr Iwo Augustyński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Paweł Baranowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Białowolski, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Augustyna Burlita, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Isabelle Cadoret, Université de Rennes
 • dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stanisław Cichocki, Uniwersytet Warszawski
 • dr Barbara Cieślik, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Mariola Ciszewska-Mlinarič, Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Robert Dankiewicz, Politechnika Rzeszowska
 • dr Marek Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marta Derek, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Stanisław Dolata, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • dr hab. Waldemar Dotkuś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Durniat, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marta Gancarczyk, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Golejowska, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Alicja Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Piotr Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Aleksandra Grzesiuk, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 • dr hab. Jan Hauke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Ewa Hellich, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Ewa Janik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Waldemar Jędrzejczyk, Politechnika Częstochowska
 • dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Kamiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bożena Kłosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 •  prof. dr hab. inż. Dorota Elżbieta Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Hubert Kotarski, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Andrzej Kozina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jakub Kraciuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Adam Kucharski, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Teresa Kupczyk, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • dr hab. Dariusz Kwaśniewski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. Bernard Landais, Université de Bretagne-Sud
 • dr hab. Henryk Lelusz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Dagmara Lewicka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Malaga, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Marcin Malawski, Insytut Podstaw Informatyki PAN
 • dr hab. Iwona Markowicz, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Zbigniew Matyjas, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Samuel Maveyraud, Université de Bordeaux
 • prof. dr hab. Tadeusz Mendel, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
 • dr Bartosz Michalski, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Tomasz Michalski, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Katarzyna Miszczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maciej Mitręga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Tomasz Miziołek, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Monkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Marek Nowacki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 •  dr Jan Nowak, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • dr Aleksandra Nowak-Gruca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Adam Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jerzy Czesław Ossowski, Politechnika Gdańska
 • dr Izabela Ostoj, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Adam Pawlicz, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Nathalie Payelle, Université de Rennes
 • prof. Jean-Sébastien Pentecôte, Université de Caen Basse-Normandie
 • dr inż. Renata Piętowska-Laska, Politechnika Rzeszowska
 • dr Anna Pluta, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Sébastien Pommier, Université de Rennes
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Jean-Christophe Poutineau, Université de Rennes
 • dr Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. Fabien Rondeau, Université de Rennes
 • prof. Nolwenn Roudaut, Université de Bretagne-Sud
 • prof. Michel Renault, Université de Rennes
 • dr Piotr Russel, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Krzysztof Rutkowski, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Włodzimierz Sroka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • dr Sylwia Stachowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Andrzej Stasiak, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
 • prof. dr Wojciech Stiller, Berlin School of Economics and Law
 • dr Małgorzata Striker, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Strykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Robert Syrek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Piotr Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Witold Szumowski,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Śmietana, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Grzegorz Urbanek, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Walczak, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Damian Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr Jacek Wallusch
 • dr Joanna Wardzała-Kordyś, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Ryszard Wierzba, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Hubert Witczak
 • dr hab. Jolanta Witek, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Aneta Włodarczyk, Politechnika Częstochowska
 • dr Robert Włodarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Piotr Wójtowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Zdziarski, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Krystyna Zielińska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
 • dr hab. Michał Żemła, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach