Opis

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP) jest miesięcznikiem, wydawanym od roku 2013 jako kontynuacja Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Misją naszego czasopisma jest stworzenie forum wymiany opinii naukowych na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z ekonomią, finansami, towaroznawstwem i zarządzaniem. Zachęcamy do publikacji w języku polskim lub angielskim. Podstawą do przyjęcia zgłoszonych artykułów są recenzje wykonywane w systemie podwójnej ślepej recenzji.

SOEP znajduje się aktualnie na liście B czasopism naukowych gromadząc 10 punktów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Artykuły są także publikowane na bieżąco na stronie internetowej. 

 

ISSN, DOI

Numer ISSN dla wersji drukowanej: 2300-5254

Numer ISSN dla wersji elektronicznej: 2449-9099

DOI:  10.18559/SOEP

 

Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane na stronie internetowej czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia objęte są wolną licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0.

Creative Commons License

 

Indeksacja w bazach