Redaktor Naczelna

dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP

Redaktor Statystyczny

dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP

Redaktor Językowy

Christopher Whyatt

Komitet Redakcyjny

dr hab. Krzysztof Echaust

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. zw. UEP

dr hab. Tomasz Jewartowski

dr hab. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP

dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek

Sekretarz Redakcji

dr Piotr Gaczek