Wykaz redaktorów tematycznych czasopisma STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA wraz z zakresem tematycznym, za który odpowiadają:

 • Ekologiczne aspekty jakości - prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP,
 • Ekonometria, prognozowanie i symulacje - dr Dorota Wiśniewska,
 • Ekonometria matematyczna, modele równowagi ogólnej - dr hab. Michał Konopczyński,
 • Finanse międzynarodowe - dr Konrad Sobański,
 • Finanse przedsiębiorstw, rynki kapitałowe - dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP,
 • Finanse, bankowość - dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw UEP,
 • Globalna gospodarka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska - dr Ida Musiałkowska,
 • Gospodarka przestrzenna - dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP,
 • Konkurencyjność międzynarodowa, internacjonalizacja - dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP,
 • Kształtowanie jakości produktu - prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP,
 • Makroekonomia - dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP,
 • Marketing - dr hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw. UEP,
 • Polityka społeczna - dr Piotr Michoń,
 • Rachunkowość - dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP,
 • Rynki kapitałowe, inżynieria i ekonometria finansowa, statystyka bayesowska - dr Agata Kliber,
 • Ubezpieczenia - dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP,
 • Zarządzanie - dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP,
 • Znormalizowane systemy zarządzania - prof. dr hab. Jerzy Łańcucki, prof. zw. UEP.